Zabezpieczenia przed spywarem

Oprogramowanie szpiegowskie (często nazywane również angielskim terminem spyware) zadomowiło się na dobre w Internecie. Stało się kolejnym, po wirusach komputerowych, codziennym kłopotem wielu użytkowników komputerów. W wypadku spyware'u ważne jest zarówno zapobieganie nieautoryzowanym próbom instalacji podejrzanych aplikacji w systemie operacyjnym, jak i skuteczna walka z już działającymi szkodnikami.

Jedną z darmowych aplikacji jest Ad aware. Można go pobrać ze strony lub z poniżej zamieszczonego linka:

http://www.download.com/Ad-Aware-SE-Personal-Edition/3000-8022_4-10045910.html?part=dl-ad-aware&subj=dl&tag=top5

Należy przekleić go do przegladarki, po czym powinna wskoczyć strona (poniżej).

Po wskazaniu Download Now, pojawi się okno z zapytaniem czy otworzyć/zapisać program (sugerowane jest zapisanie programu).

Czas ściągania zależy od przepustowości łącza. W miejscu docelowym (Zapisz w...) najlepiej wybrać Pulpit. Po pobraniu, należy uruchomić progrm instalacyjny.

Rozpocznie się proces instalacji (należy nacisnąć next):

W kolejnym oknie należy kliknąć w okienko (jak na poniższym przykłądzie), w celu akceptacji licencji.

Następnie program wyświetli (domyślne) miejsce instalacji programu, zalecane jest wybranie next w celu przejścia dalej.

W kolejnym oknie wyświetli wyświetli się zapytanie, jaki użytkownik będzie korzystał z programu, zalecane jest wybranie next w celu przejścia dalej.

Następnie wyświetli się okno przed rozpoczęciem instalacji (należy wskazać next). Rozpocznie się proces instalacji:

Po zakończeniu, wyświetli się okno z zaznaczonymi (domyślnie) opcjami:

Należy odznaczyć ostatnią, dwie pierwsze w dalszym ciągu pozostają. Kliknąć Finish, aby zakończyć proces instalacji.

Po zakończeniu program Ad aware będzie chciał połączyć się z internetem w celu pobrania aktualnej bazy (należy poczekać aż program zakończy proces). Przed kolejną aktualizacją, program wyświetli komunikat o potrzebie pobrania bardziej aktualnej bazy.

Po zaktualizowaniu (automatycznie) rozpocznie się skanowanie dysku/dysków. Zaleca się wyłączenie nie potrzebnych aplikacji i nie korzystanie z komputera.

Podczas skanowania (w kolorze czerwonym) wyświetlać się bedzie liczba znalezionych zainfekowanych plików. Po zakończeniu skanowania otworzy się kolejne okno, w którym na liście znajdą się znalezione pliki:

Wskazanie prawym klawiszem myszki na liście, spowoduje wyświetlenie się menu. Po wybraniu opcji Select All Object, zostaną zaznaczone wszystkie elementy znajdujące się na liście. Następnie należy kliknąć next w celu ich usunięcia. Wyświetli się komunikat o usunięciu elementów, należy potwierdzić wskazująć ok.

Po zakończeniu wszystkich powyższych czynności można zamknąć program.

Przy ponownym korzystaniu z aplikacji Ad aware, wystarczy kliknąć start i next w celu rozpoczęcia skanowania. Sam porces przebiegia dokładnie tak, jak został opisany powyżej.