Przy pierwszym uruchamianiu CAPI, lub modułu CMI istnieje możliwość iż pojawią się następujące komunikaty:

W opbu przypadkach musimy wybrać opcję odblokuj, tak aby plik javaw.exe oraz ieembed.exe znalazły się na liście wyjątków zapory windows.

Niezależnie od wersji systemu windows, zakładkę zapory systemu znajdziemy w panelu sterowania.