Aby przeinstalować aplikcję należy uruchomić program instalacyjny

Jeżeli na komputerze był już zainstalowany program CAPI pojawi się komunikat:

Należy wybrać Tak, następnie pojawi się okno powitalne programu instalacyjnego:

Należy wybrać Dalej, aby rozpocząć proces instalacji.

Pojawi się okno postępu deinstalacji (jeżeli program był wcześniej już zainstalowany).

Następnie pojawi się okno postępu instalacji.

Po zainstalowaniu, pokaże się okno kończące proces instalacji.