Po wybraniu opcji wyloguj program wyświetli zapytanie:

Po wybraniu Anuluj program powróci w menu głównego, natomiast po wybraniu OK nastąpi wylogowanie z programu.