Aplikacja CAPI umożliwia pracę przez kilku użytkowników/ankieterów.

W sieci CAPI zdarza się sytuacja, iż próba przypisana do jednego ankietera jest realizowana przez kilku użytkowników programu. Aby pozostali ankieterzy mieli możliwość pracy na tej samej próbie należy postępować według następujących wytycznych:

  • Ankieterzy, którzy będą wspomagali pracę ankietera muszą conajmniej raz zalogować się do systemu. W trakcie logowania się do modułu CMI zapisywana jest tożsamość ankietera na laptopie. Dzięki temu będzie możliwe zalogowanie się w przyszłości do modułu CAPI.
  • Z serwerem synchronizuje się ankieter do którego jest przypisana próba badania. Podczas synchronizacji przysłane są również wywiady zrealizowane przez pozostałych ankieterów dzięki czemu nie ma potrzeby wielokrotnej synchronizacji.