Po wybraniu opcji lista projektów program wyświetli zapytanie:

Po wybraniu Anuluj program powróci w menu głównego, natomiast po wybraniu OK program powróci do wyboru projektu.

Opcja daje możliwość zmiany projektu lub przejścia w tryb realizacji badań lub testowy bez potrzeby wylogowywania się.