Po wybraniu opcji przerwanie wywiadu - wywiad nieefektywny program wyświetli zapytanie:

Jeśli zostanie wybrana opcja Anuluj, program powróci do ankiety. Natomiast jeżeli zostanie wybrana odpowiedź OK wywiad zostanie przerwany bez możliwości kontynuacji.

Ankieter nie będzie mógł powrócić do wywiadu. Ankieta zostanie przesłana na serwer przy najbliższej synchronizacji.