Po wybraniu opcji pokaż listę respondentów program wyświetli listę wywiadów (jeżeli były jakiekolwiek wywiady przerwane, w innym przypadku lista będzie pusta):

Na liścię znajdują się:

  • Numer porządkowy
  • Liczba porządkowa, w tym przypadku liczba pobrana z zwenetrznej bazy adresowej.
  • Dane respondenta, dokładny adres
  • Województwo
  • Rodzaj próby
  • Imię, nazwisko oraz login ankietera, który przerwał wywiad

Pierwszy na liście jest wywiad przerwany ręcznie z możliwością kontynuacji ( INT ).

Przy większej ilości wywiadów przerwanych, należy sugerować się kolejnością, np. jeśli ankieter przerwał trzy wywiady i chciałby wrócić do pierwszego jaki przerwał, to powinien wybrać pierwszy wywiad ( INT )

Po wybraniu wywiadu z listy ( INT ), program powróci do ankiety na ekran na którym wywiad został przerwany

Ankieter może kontynuować wywiad.