Po zalogowaniu się, uaktywnią się ikonki, które są potrzebne do pracy ankietera. W zależności od potrzeby części z nich może się pojawić, niektóre nie. Wszystkie parametry są ustawiane we właściwościach projektu.

- Pokazuje wszystkie dokumenty załączone do badania.

- Pokazuje próbę do badań, przypiasną dla kazdego ankietera indywidualnie.

- Po wyborze ikony nowy respondent rozpocznie się nowa ankieta.

- Respondent wybrany automatycznie, używany jest w przypadku bazy podczepionej.

- Wyświetla listę respondentów, np. w przypadku bazy podczepionej z opcją "ręczny wybór" (w badaniach CATI) lub jeśli wywiad jest przerwany z możliwością kontynuacji (w badaniach CAPI).

- Opcja lista projektów, słuzy do przechodzenia pomiędzy projektami bez wylogowania z CAPI.

- Podczas przeprowadzania ankiety, po wybraniu opcji w lewo program powróci do poprzedniego ekranu.

- Podczas przeprowadzania ankiety, po wybraniu opcji w prawo program przejdzie do następnego ekranu.

- Przerwanie wywiadu z możliwością kontynuacji, służy do przerwania wywiadu z możliwością poźniejszego jego dokończenia.

- Opcja wywiad nieefektywny, używany w sytuacji, kiedy np. respondent definitywnie rezygnuje z dalszego prowadzenia wywiadu, nie chce kontynuować.

- Opcja wyloguj, używane jest przy zakańczaniu pracy z aplikacją CAPI.