Po zalogowaniu, zostanie wyświetlony standardowy ekran roboczy ankietera.

Z rozwijalnej listy wybrać należy projekt, który będzie realizowany.

Poniżej listy z wyborem projektu znajduje się przycisk radiowy, którego wybranie umożliwia uruchomienie aplikacji w trybie szkoleniowym, podczas ktróego wyniki nie zapisują się.

Po wybraniu projektu, automatycznie zostanie wywołane menu, w którym można przeprowadzać wywiady.