Aplikacja CAPI jest przeznaczona do prowadzenia ankietowania wspomaganego komputerowo.

Wywiady są przeprowadzane w domu respondenta (na laptopów) bez potrzeby łączenia z internetem. Dzięki tej metodzie ankiety mogą być uzupełnione o dźwięk i wizualizacje - zdjęcia czy filmy. Poza tym w korzystanie z aplikacji CAPI ułatwiaja i przyspieszaja wypełnianie ankiety.

Zaletą badań terenowych jest dyskrecja i wiarygodność. Przepływ danych jest szybszy i bezpieczniejszy - wyniki kodowane są od razu po zakończeniu badania, a dane z terenu przesyłane zabezpieczonym łączem bezpośrednio do instytutu.