Konfiguracja usługi CADAS CallSrv znajduje się w większości w pliku /CallSrv/callsrv.properties. Wszystkie zmiany wprowadzone w pliku wymagają restartu usługi.