Serwisy

  1. 1.1 Serwisy
    1. 1.1.1 CallSrv
    2. 1.1.2 Asterisk
    3. 1.1.3 Dahdi

W skład całego pakiety systemu zaistalowane są następujące usługi współpracuję ze sobą.

  1. callsrv - główny usługa CADAS CallSrv wykorzystywana do wybierania i śledzenia połączeń, nagrywania, media-streamingu
  2. asterisk - centrala telefoniczna VOIP (więcej http://www.asterisk.org/
  3. dahdi - obsługa kart Digium ISDN PRI

W zależności od sposobu podłączenia do operatora telekomunikacyjnego niektóry usługi mogą być nieaktywne lub niezaistalowane.

Ważne jest, iż podane serwisy są od siebie zależne. Stąd też kolejność uruchamiania serwisów musi być od najmniej ważnego do najważnejszego, natomiast zatrzymywania w odwrotnej kolejności.