Logo

O nas

CADAS Software Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50 lok. 531
00-695 Warszawa

tel. (022) 622 44 52
tel. (022) 622 44 62
fax. (022) 622 44 59
e-mail:

NIP: 951-00-54-896, KRS: 0000095836, REGON: 006235170
Kapitał zakł.: 51 000 PLN
Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydz.
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

PKOBP, VI oddział w Warszawie
18 1020 1068 0000 1802 0073 2289