Emocjonująca Integracja CADAS z ELLEN

W wyniku partnerskiego porozumienia z Quantum Lab Co. użytkownicy platformy CADAS mogą wzbogacić swoją ofertę komputerowo wspomaganego sondażowania o ultra innowacyjne narzędzie rozpoznawania emocji respondentów na podstawie bezwiednej ekspresjii mimicznej towarzyszącej zdarzeniom (np. oglądanie spotu reklamowego) aranżowanym przez badacza. "Odczytywanie" emocji odbywa się w czasie rzeczywistym za pomocą zwykłej kamery internetowej. Strumień kodów obejmujący 6 odmian emocji może być synchronizowany z dostarczanymi bodźcami i analizowany w kontekście wypowiedzi ankietowych lub standaryzowanych obserwacji formularzowych uzyskanych w CADAS.