Logo

Aktualności

Nieustannie rozwijamy nasze produkty tak aby były coraz bardziej dopasowane do potrzeb naszych klientów. Chcesz się dowiedzieć co stworzyliśmy i co zamierzamy w przyszłości.
Bądź na bieżąco i przeczytaj aktualności.

 • Projekt PTBRiO ze wsparciem CADAS Focus Board.

  Sięgająca roku 2010 tradycja systematycznego użyczania systemu CADAS CAWI dla PTBRiO na potrzeby okresowego sondowania opinii klientów o agencjach dostarczających im usługi badania rynku i opinii została w tym roku wzbogacona innowacyjnym zastosowaniem aplikacji CADAS Focus Board.

  Sięgająca roku 2010 tradycja systematycznego użyczania systemu CADAS CAWI dla PTBRiO na potrzeby okresowego sondowania opinii klientów o agencjach dostarczających im usługi badania rynku i opinii została w tym roku wzbogacona innowacyjnym zastosowaniem aplikacji CADAS Focus Board dla realizacji podejścia jakościowego, w którym pozyskiwanie danych źródłowych w moderowanej komunikacji z respondentami przeniesiono na platformę internetową. W ten sposób sięgnięto po nowe, jeszcze niezgłębione możliwości intencjonalnego pobudzania i prześwietlania wyobraźni respondentów w badaniach eksploracyjnych, które są niedostępne przy wykorzystaniu tradycyjnych metod, jak zogniskowane grupy dyskusyjne (FGI) i wywiady pogłębione (IDI).

 • Demo ankiety MOBI w Google Play.

  Wpisanie frazy 'cadas mobi’ w wyszukiwarce Google Play otwiera zwięzły opis i zrzuty ekranowe aplikacji CADAS do prowadzenia formularzowych spisów, monitoringów, obserwacji lub krótkich wywiadów face-to face na terminalach typu: tablet, smartfon, PDA z systemem Android. Osoby bliżej zainteresowane mogą błyskawicznie załadować darmową aplikację ankietowania i bez mitręgi logowania do rzeczywistego projektu sprawdzić jej działanie na nowo opracowanej demonstracyjnej wersji kwestionariusza MOBI, w której zawarte są wszystkie wspierane typy pytań i kontrolki.

 • Emocjonująca Integracja CADAS z ELLEN

  W wyniku partnerskiego porozumienia z Quantum Lab Co. użytkownicy platformy CADAS mogą wzbogacić swoją ofertę komputerowo wspomaganego sondażowania o ultra innowacyjne narzędzie rozpoznawania emocji respondentów na podstawie bezwiednej ekspresjii mimicznej towarzyszącej zdarzeniom (np. oglądanie spotu reklamowego) aranżowanym przez badacza. "Odczytywanie" emocji odbywa się w czasie rzeczywistym za pomocą zwykłej kamery internetowej. Strumień kodów obejmujący 6 odmian emocji może być synchronizowany z dostarczanymi bodźcami i analizowany w kontekście wypowiedzi ankietowych lub standaryzowanych obserwacji formularzowych uzyskanych w CADAS.

 • Laboratorium CADAS" na Uniwersytecie...

  W roku akademickim 2014 / 2015, przedmiot pod nazwą: "Laboratorium CADAS" będzie oferowany w programie kształcenia Uniwersyteu Łódzkiego studentom Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

  Platforma CADAS zostanie wykorzystana przez Uniwersytet jako wzorcowe rozwiązanie technologiczne i metodologiczne do komputerowo wspieranego sondażowania, na którym studenci będą warsztatowo zapoznawać się ze światem sondażowania społecznego i rynkowego, a w szczególności: przyswajać stosowane w praktyce gospodarczej nazewnictwo i procedury pracy terenowej, oswajać się z żargonem zawodowym środowiska badaczy nastrojów i opinii, rozumieć rygory metodologiczne właściwe dla różnych rodzajów projektów badawczych i uczulać się na rozmaite, i jakże liczne, niebezpieczeństwa wypaczeń obrazu rzeczywistości „wywoływanego” ze zbioru danych wynikowych.

 • Pomoc CADAS

  Wprowadzamy ułatwienia dostępu do zaktualizowanych materiałów pomocy.

  Użytkownicy mogą korzystać z nowych materiałów pomocy, które są od dzisiaj udostępnione w STREFIE UŻYTKOWNIKA. naszej strony internetowej. Można tutaj skorzystać z całego bogactwa plików i instrukcji do pobrania, a ponadto surfować po zawartości pomocy on line bez konieczności otwierania aplikacji CADAS. Zapraszamy do odwiedzenia tych nowych rejonów.

 • CADAS w wymiarze globalnym

  W wyniku największego w historii firmy przedsięwzięcia sprzedażowego.

  W wyniku największego w historii firmy przedsięwzięcia sprzedażowego systemu sondażowania Platforma CADAS - trwającego blisko 10 miesięcy i obejmującego między innymi: trzy pilotażowe wdrożenia (dwa w Europie i jedno w USA), adaptacyjne prace rozwojowe oraz dostosowanie interfejsu użytkownika i systemów pomocy do rynków zagranicznych - pozyskany został pierwszy globalny odbiorca korporacyjny flagowego produktu Spółki. Kontrakt zawarty w ostatnich dniach marca br toruje drogę do licznych ośrodków sondażowania rozsianych po całym świecie, a w szczególności w regionach: EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) oraz NCSA (Ameryka Północna, Środkowa i Południowa).

 • Certyfikaty CADAS

  Spełniamy osobiste oczekiwania wielu operatorów aplikacji CADAS.

  Czynni użytkownicy Platormy CADAS lub innych produktów CADAS Software, którzy zostali przeszkoleni przez nas jako producenta i dostawcę w ramach szkoleń przeprowadzonych w firmach korzystających z określonych modułów Platformy CADAS mogą na indywidualne życzenie otrzymać certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do posługiwania się naszym oprogramowaniem. Certyfikat może być wydany osobie, która nadeśle na adres wniosek o wydanie Certyfikatu CADAS wraz z oświadczeniem zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez CADAS Software Sp. z o.o. na obowiązujących aktalnie zasadach ustaowych. W odpowiedzi wyślemy maila z linkiem do formularza, w którym poprosimy o podanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia procedury certyfikacji. certyfikaty będą wystawiane nieodpłatnie dla zgłoszeń nadesłanych do dnia 30 czerwca 2013 r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 • CATI w „Chmurze”

  Zapewniliśmy 100% technologii CADAS CATI / HomeCATI do zdalnego wykorzystania w naszej infrastrukturze...

  Dla odbiorców usług Cloud Interviewing udostępniliśmy 100% funkcjonalności CADAS CATI / Home CATI z pełnym rozszerzeniem funkcji CallServer. Dzięki temu każdy, kto chciałby siłami własnego lub wynajętego zespołu ankieterów i własnego nadzoru zrealizować badanie telefoniczne techniką CATI może z dnia na dzień skorzystać z Platformy CADAS jak gdyby sam dysponował własną, kosztowną infrastrukturą wielkiego studia CATI z wszystkimi funkcjonalnościami dostępnymi dotychczas tylko dla dużych agencji badania rynku i opinii, jak: nadzór przebiegu wywiadu, automatyczne zestawianie połączeń telefonicznych we wszystkich dostępnych trybach: Clik2Dial, Power Dialing, Predictive Dialing, Detecting Dialing; obsługa strumieni głosowych (odtwarzanie nagrań w linię, nagrywanie wywiadów, zarządzanie dostępem do nagrań wprost ze zbioru wynikowego); rozliczanie kosztów telefonicznych; rozliczenie wynagrodzeń ankieterskich itp.

 • CADAS Wśród „Gepardów...”

  Osiągnęliśmy tytuły: „Gepard Biznesu 2011” oraz „Efektywna Firma 2011”

  Pan Jerzy Krajewski - Redaktor naczelny Magazynu Przedsiąbiorców „Europejska Firma” a zarazem dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu nadesłał wiadomość, w której czytamy: „... Z danych finansowych Waszej firmy, które złożyliście do Krajowego Rejestru Sądowego, wynika, że w ostatnich latach rozwijaliście się nie tylko dynamicznie, ale również efektywnie. To sprawiło, że szybko rosła wartość rynkowa Waszego przedsiębiorstwa, dzięki czemu uzyskaliście tytuł Gepard Biznesu  2011  i wyróżnienie w naszym konkursie wśród 60 tysięcy podmiotów gospodarczych.  Osiągnęliście też wysoką efektywność i zasłużyliście na tytuł Efektywna Firma 2011. Tytuły Gepard Biznesu  2011 oraz Efektywna Firma 2011 możecie już używać bezpłatnie i bezterminowo.”

 • Nowy wymiar ankietowania face-2-face

  Udostępniliśmy nową aplikację do realizacji wywiadów off line na urządzeniach mobilnych z ANDROID OS...

  Dla smartfonów, tabletów PI i innych urządzeń mobilnych wykorzystujących linuxowy system operacyjny ANDROID opracowaliśmy aplikację CADAS Mobi, która pozwala na wykorzystanie wszystkich zalet tych niezwykle poręcznych urządzeń z zachowaniem 100 procent funkcjonalności modułu CADAS CMI dla CAPI dostępnych dotychczas dla terenowych sieci ankieterskich wyłącznie przy wykorzystaniu tradycyjnych laptopów. Jeszcze w tym roku zapewnimy wsparcie dla CADAS Mobi przez iOS 4 i iOS 5 na iPadach i iPhonach.

 • Światłowód dla CADAS Cloud Interviewing

  Wybudowaliśmy łącza światłowodowe na użytek gości wykonujących swoje sondaże w naszym systemie informatycznym...

  W związku z rozwijaniem usług hostowania projektów na Platformie CADAS na zasadach Cloud Interviewing zostało wybudowane łącze światłowodowe na kablu OKZ 01241/Y/12, który spina przełącznicę zainstalowaną w naszej serwerowni przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie ze złączem dostępowym (ZD) do kabla OKZ 01241/72 przebiegającego w położonej nieopodal miejskiej studni kablowej. Dzięki temu mamy bezpośrednie połączenie z naszej serwerowni wprosz na punkt styku sieci szkieletowej TP w centrali CA Nowogrodzka. Wiązka 12 szklanych nitek zapewnia uruchomienie usługi „Miejski Ethernet TP” o potężnym potencjale transmisji danych w paśmie po 600 Mbit/s w dwie strony (po 100 Mbit/s na każdą nitkę). Zachowane zostało jako zapas dotychczas używane radiowe symetryczne łącze internetowe.

 • CADAS w Bergen

  Wyniki badań zrealizowanych na Platformie CADAS zostały zaprezentowane na konferencji NATO w Norwegii...

  W dniach 11-14 kwietnia br., w ramach sponsorowanego projektu monitorowania na Platformie CADAS jakości życia oraz zdrowia psychicznego weteranów Polskich Kontyngentów Wojskowych uczestniczących w misjach zagrnicznych - dr Henryk Dziewulski uczestniczył konferencji naukowej NATO Research and Technology Organisation. nt.: "Mental Healthand Well-Being Across the Military Spectrum" - w roli współautora referatu: „The Wellbeing of Service Members and Veterans in the Light of Life-Quality Surveys in Poland”, który został wygłoszony przez prof. Stanisława Ilnickiego z Wojskowgo Instytutu Medycznego.

 • CADAS Mobi off-line

  Dobiegły końca testy eksploatacyjne aplikacji do gromadzenia danych sondażowych w trybie off line na urządzeniach PDA dla modułu MOBI

  Dobiegły końca testy eksploatacyjne aplikacji do gromadzenia danych sondażowych w trybie off line na urządzeniach PDA dla modułu MOBI. W związku z tym znacznie poszerzyło się sprzętowe zaplecze oraz funkcjonalny zakres terenowych działań operacyjnych możliwych do wykonania przy pomocy Platformy CADAS.

 • Nowa siedziba

  Przeprowadziliśmy się wraz z całą infrastrukturą teleinformatyczną do nowej, wygodnej siedziby położonej w ścisłym centrum Warszawy...

  Przeprowadziliśmy się wraz z całą infrastrukturą teleinformatyczną do nowej, wygodnej siedziby położonej w ścisłym centrum Warszawy przy ul. Nowogrdzkiej 50, w zabytkowym gmachu dawnego Państwowego Banku Rolnego. Budynek zbudowano według projektu Mariana Lalewicza w latach 1926-27. Niezwykły klimat tego miejsca tworzą starannie utrzymane wnętrza z witrażami, barwnymi kompozycjami malarskimi, sztukateriami i innymi elementami wystroju w stylu art déco.